Martin Šimůnek
Martin Šimůnek
3x Mistr světa
11x mistr ČR
Vícemistr světa UCI
Martin Šimůnek
Profil jezdce

Martin Šimůnek aka Šimon, je českou legendou Trialového sportu. Sbíral tituly mistra světa v Biketrialu a dokázal se prosadit na stupně nejvyšší i v Trialu UCI. Mnonásobný mistr republiky, držitel Guiness rekordu ve vyjet Petřínské rozhledny a neskutečný showman / moderátor, který posune každou akci na jinou úroveň. Pod jeho taktovkou vyrostlo mnoho špičkových českých jezdců a je jedním ze 3 zakládajích členů Trialu pod Českým svazem cyklistiky. Je nejdéle působícím exhibičním jezdcem našeho týmu i klubu.

Martin jezdí hrdě za klub MTB & TRIAL Mraveniště Říčany.

Martin Šimůnek aka Šimon is a Czech legend of Trial sport. He collected world champion titles in the Biketrial and was able to push himself to the highest levels in the UCI Trial as well. Multiple national champion, holder of the Guinness record for climbing the Petrín Lookout and an incredible showman/presenter who takes every event to another level. Many top Czech riders grew up under his tutelage and he is one of the 3 founding members of the Trial under the Czech Cycling Association. He is the longest serving exhibition rider of our team and club.

Martin proudly rides for the Mraveniště Říčany MTB & TRIAL club.

Dosažené výsledky

Je jich tolik, že je musí Šimon zrevidovat a poslat :)

There are so many of them that Šimon has to revise them and send them :)

No items found.
team