Marek Tryner
Marek Tryner
2x vítěz Českého poháru
Vícemistr ČR
Člen reprezentačního týmu ČR
Marek Tryner
Profil jezdce

Cyklistikou žiji už od mládí, kdy jsem k ní byl vedený rodiči, resp. kolo v naší rodině nikdy nechybělo a provázelo mne celé dětství, ať už to byla skládačka, BMXko, MTBčo, nebo silnička.

K cyklotrialu jsem se dostal ve 14ti letech, kdy jsem poprvé v životě viděl někoho skákat na kole po lavičkách. Byl to Michal Budský na 20” kole. Vše v době, kdy jsem jezdil závodně MTB za Cykloprag Praha. Od té doby jsem cyklotrialu propadl a Michal Budský se stal mým učitelem.

Začínal jsem na svém starém 26” MTB kole Scott Vail, které dostalo při prvních krůčcích, resp. v mých trialových začátcích pořádně zabrat. Odpružená vidlice, převodníky, přehazovačka, vše šlo v podstatě do háje. Nakonec jsem pořídil za cca 6000,-Kč starý popraskaný 20” speciál a od té doby jsem vystřídal cca 4 další kola.

V následujících letech během studia VŠ Stavební v Brně jsem přešel na 26” kola a postupně začal jezdit Cyklotrial pod záštitou UCI resp. Českého svazu cyklistiky. V roce 2008 jsem založil vlastní internetový obchod s trialovými komponenty, který funguje dodnes a stále se jej snažím posouvat kupředu. Zároveň mi dovoluje testovat nové komponenty a já se snažím své zkušenosti předávat zákazníkům tak, aby jim vše co nejvíce sedělo a vyhovovalo. Neprodávám….pomáhám.

V roce 2015 jsem se zařadil do řad Českého národního týmu. resp. cyklotrialové reprezentace a účastnil se Mistrovství Evropy v Itálli a ve Francii. Skvělá zkušenost!

V roce 2016 se mi podařilo mého trialového učitele porazit v závodě Mistrovství ČR. Nebyla mezi námi rivalita, ale byl jsem upřímně rád za to že mi předával své zkušenosti tak dobře, že jsem je dokázal použít i proti němu samému. To mu nikdy nezapomenu. Díky ti!

Co dál? Je čas předávat moje zkušenosti zase dál…..

I have been cycling since I was young, when I was led to it by my parents, or a bicycle was never missing in our family and accompanied me throughout my childhood, whether it was a jigsaw, a BMX bike, an MTB, or a road bike.

It was Michal Budský on a 20" bike. All while I was racing MTB for Cykloprag Prague. Since then, I have failed the cyclotrial and Michal Budský has become my teacher.

In my trial beginnings really took off. Suspension fork, chainrings, derailleur, everything basically went to hell. In the end, I bought an old cracked 20" special for approx. 6,000 CZK and since then I have replaced approx. 4 other wheels.

In the following years, during my studies at the University of Civil Engineering in Brno, I switched to 26" wheels and gradually started riding Cyklotrial under the auspices of the UCI or of the Czech Cycling Association. In 2008, I founded my own online store with trial components, which is still operating today and I am still trying to move it forward. At the same time, it allows me to test new components and I try to pass on my experience to customers so that everything fits and suits them as much as possible. I don't sell... I help.

In 2015, I joined the Czech national team. respectively cyclotrial representation and participated in the European Championships in Italy and France. Great experience!

In 2016, I managed to beat my trial teacher in the Czech Championship race. There was no rivalry between us, but I was honestly glad that he passed on his experience to me so well that I was able to use it against him. I will never forget him.

Thank you! What next? It's time to pass on my experience again...

Dosažené výsledky

2014 – vicemistr Českého poháru v kat. ELITE 26”

2015 – vítěz Českého poháru v kat. ELITE 26”

2016 – vítěz Českého poháru v kat. ELITE 26”

2016 – vicemistr Mistrovství ČR v kat. Elite 26”

Člen české reprezentace a řada dalších výsledků či sportovních úspěchů …

2014 – vice-champion of the Czech Cup in the category ELITE 26”

2015 – winner of the Czech Cup in the category ELITE 26”

2016 – winner of the Czech Cup in the category ELITE 26”

2016 – vice-champion of the Czech Championship in the category Elite 26”

Member of the Czech national team and many others results or sporting achievements...

No items found.
team