Lukáš Valný
Lukáš Valný
Amatérský mistr ČR
Vícemistr ČR
Vítěz OPEN FREE série
Lukáš Valný
Profil jezdce

Luky, je taky jeden z těch co není schopen o sobě napsat pár řádek do profilu. Tvrdohlavý nabušený kapesní muž, který je schopen velkých skoků, ale i pádů. Je považován za našeho největšího klubového padače v poměru výška, kontrola pádu a rychlost.

Luky stejně jako Petr Jeřicha, vyrůstal s kolem vedle Vlasty Kabeláče Čiháčka a propracoval se od vesnického Trialisty až po nováčka v Elitní kategorii 20″ speciálů. Začal v pozdějším věku, ale je jasným důkazem, že na slušnou úroveň se dá pravidelným tréninkem s lepšími jezdci dostat rychle a bezbolestně. Věnuje se celé řadě dalších sportů, včetně opačného pohlaví.

Po menší pauze a jednoročním sestupu do kategorie Expert si splnil svůj sen a vybojoval amatérský titul mistra ČR.

Luky is also one of those who is unable to write a few lines about himself in his profile.

A stubborn bloated pocket man who is capable of great jumps, but also falls. He is considered our greatest club faller in terms of height, fall control and speed.

Luky, like Petr Jeřicha, grew up with a bike next to Vlasta Kabeláč Čiháček and worked his way up from a village Trialist to a novice in the Elite category of 20″ specials. He started at a later age, but he is clear proof that you can get to a decent level quickly and painlessly with regular training with better riders. He is engaged in a number of other sports, including those of the opposite sex.

After a short break and a one-year relegation to the Expert category, he fulfilled his dream and won the amateur title of champion of the Czech Republic.

Dosažené výsledky

Mistr republiky kategorie EXPERT

Vícemistr republiky kategorie EXPERT

Vítěz OPEN FREE série 2015

4.místo na halovém poháru v Německu

a řada vítězství na závodech Českého poháru a Volných závodech

Champion of the Republic in the EXPERT

category Vice Champion of the Republic in the EXPERT category

Winner of the OPEN FREE series 2015

4th place at the indoor cup in Germany​​

and a number of victories at the Czech Cup and Free competitions

No items found.
team